انواع درب آکاردئون
04
ژانویه

انواع درب آکاردئون

انواع درب آکاردئون

در زیر به تعدادی از این موقعیت ها اشاره می نماییم:

انواع درب آکاردئون منزل:

این نوع درب که بسیار متداول نیز می باشد با یک جوشکاری آکاردئون ساده در جلوی درب منزل انجام می شود.

********************************آهن کاران صادقی******************************

درب یا حفاظ آکاردئون پنجره:

این حفاظ معمولا برای ایمنی بیشتر از داخل در مقابل پنجره های بزرگ نصب می شود. این نوع از درب آکاردئون معمولا برای امنیت در شرکت ها ، کارگاه ها ، منازل و… استفاده می شود.

درب آکاردئون مغازه :

درب آکاردئون فروشگاه یا مغازه بیرون درب خروجی و معمولا با تراکم و استحکام بیشتری نسبت به منازل ساخته می شود و به طبع از ایمنی بالایی برخوردار است.

********************************آهن کاران صادقی******************************

درب آکاردئونی تقسیم کننده:

این درب معمولا در فضای داخلی ادارات و … برای تقسیم کردن (پارتیشن بندی) یا جلوگیری از ورود افراد متفرقه ساخته می شود و می تواند متحرک یا ثابت باشد.

چند نوع درب آکاردئونی داریم؟

درب آکاردئون منزل – درب یا حفاظ آکاردئون پنجره – درب آکاردئونی تقسیم کننده – درب آکاردئون مغازه

********************************آهن کاران صادقی******************************